จวกยับ!! กลุ่มวัยรุ่นปีนโบราณสถานถ่ายภาพ ไม่แคร์สายตาคนอื่น

จวกยับ!! กลุ่มวัยรุ่นปีนโบราณสถานถ่ายภาพ ไม่แคร์สายตาคนอื่น

วิจารณ์สนั่น! กลุ่มวัยรุ่นปีนโบราณสถาน นั่ง-ยืน ถ่ายรูป ไม่แคร์สายตาคนอื่น ชาวเน็ตชี้เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต่างชาติอาจเลียนแบบได้