ไม่จริง!!! ข่าวมั่วเก่า เอามาเล่าใหม่ อ้างรัฐใช้เงินจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

ไม่จริง!!! ข่าวมั่วเก่า เอามาเล่าใหม่ อ้างรัฐใช้เงินจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ผิด อ้างรัฐใช้เงินจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว เป็นเพียงข่าวมั่วที่เคยปั่นกระแสตั้งแต่ปี 2559

เอาแน่ ! ก.เกษตรฯของบจ่าย 3 หมื่นต่อครัวเรือน จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

เอาแน่ ! ก.เกษตรฯของบจ่าย 3 หมื่นต่อครัวเรือน จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

รมว.เกษตรฯ เอาแน่ จ่อของบจ่าย 3 หมื่นบาทต่อครัวเรือน จ้างชาวนาเลิก ปลูกข้าว เพื่อให้ปรับไปปลูกพืชอื่นแทน