เพจดังสวนมนุษย์ป้า หลังเหน็บพ่อ-แม่ ใช้สายจูงลูก เหมือนจูงหมา

เพจดังสวนมนุษย์ป้า หลังเหน็บพ่อ-แม่ ใช้สายจูงลูก เหมือนจูงหมา

เพจ เลี้ยงลูกตามใจหมอ  แนะผู้ปกครองอย่าไปแคร์ หากคนจะมองใช้สายจูงเด็กเหมือนจูงหมา เพราะนั่นคือความปลอดภัย