ดุสิตโพล ชี้ประชาชนมองม็อบชุมนุม 22 พ.ค. เป็นสิทธิขออยู่ในกรอบ

ดุสิตโพล ชี้ประชาชนมองม็อบชุมนุม 22 พ.ค. เป็นสิทธิขออยู่ในกรอบ

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน 52.01% ค้านม็อบ 22 พ.ค. แต่มองการชุมนุมถือเป็นสิทธิขออยู่ในกรอบกฎหมาย จี้นายกฯชัดเจนเลือกตั้ง