ดุสิตโพล เผยปชช. 43% หวังเลือกตั้งปี 62 มีจริง ห่วงทุจริตซื้อเสียง

ดุสิตโพล เผยปชช. 43% หวังเลือกตั้งปี 62 มีจริง ห่วงทุจริตซื้อเสียง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,085 คน ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2561 เรื่องการแข่งขันการเมือง กรณีเลือกตั้งส.ส. ที่กำลังจะมีขึ้นช่วงต้นปี 2562 และยังคงเป็นประเด็นร้อนแรง…