‘นาจิบ ราซัค’ ประกาศรับความพ่ายแพ้ เผยเคารพระบอบประชาธิปไตย !

‘นาจิบ ราซัค’ ประกาศรับความพ่ายแพ้ เผยเคารพระบอบประชาธิปไตย !

‘นาจิบ ราซัค’ ประกาศรับความพ่ายแพ้ ถูกนายมหาธีร์ โมฮาหมัดอดีตพี่เลี้ยง โค่นอำนาจ เผยเคารพระบอบประชาธิปไตย !