Mthaiข่าวภาคซ่าส์ “คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเลื่อนเปิดมหาวิทยาลัย” (16-08-11)

Mthaiข่าวภาคซ่าส์ “คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเลื่อนเปิดมหาวิทยาลัย” (16-08-11)

คุยประเด็นฮอต ถกประเด็นร้อน “คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการเลื่อนเปิดมหาวิทยาลัย??” ร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงส่ง SMS มาที่ 4825555