อุทาหรณ์! เด็กหญิงชั้นอนุบาลหัวโดนเหล็กหนีบ หลังเล่นซ่อนหากับเพื่อน

อุทาหรณ์! เด็กหญิงชั้นอนุบาลหัวโดนเหล็กหนีบ หลังเล่นซ่อนหากับเพื่อน

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชั้นอนุบาล หัวโดนเหล็กหนีบ