สธ. เตือน ระวังเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

สธ. เตือน ระวังเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

สธ. เตือน ระวังบุตรหลานป่วยโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หมั่นสังเกตอาการ ไข้สูง ซึมลง เดินเซ เหนื่อยหอบ อาเจียนมาก หากมีอาการรุนแรงอาจหมดสติได้