PACE เข้าเทรด 7 ส.ค.นี้

PACE เข้าเทรด 7 ส.ค.นี้

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย