วินกร่างแกร็บไบค์โดนแล้ว! ผจก.ตึกสาทรซิตี้ เรียกคุยทำอีก จะสั่งยกเลิกทั้งวิน

วินกร่างแกร็บไบค์โดนแล้ว! ผจก.ตึกสาทรซิตี้ เรียกคุยทำอีก จะสั่งยกเลิกทั้งวิน

วินกร่างแกร็บไบค์โดนแล้ว! ผจก.ตึกสาทรซิตี้ เรียกคุย หากทำพฤติกรรมแบบนี้อีก จะสั่งยกเลิกทั้งวินทันที