นักวิชาการสับเละ! นโยบายแจกแท็บเล็ต ทำเด็กโง่ ติดเกม-สื่อลามก

นักวิชาการสับเละ! นโยบายแจกแท็บเล็ต ทำเด็กโง่ ติดเกม-สื่อลามก

เด็กวัย 7-8 ปี เป็นวัยที่ต้องเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ และเน้นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มที่

หวั่นโครงการแจกแท็บเล็ตทำเด็กอ่านหนังสือน้อย เขียนไม่ได้

หวั่นโครงการแจกแท็บเล็ตทำเด็กอ่านหนังสือน้อย เขียนไม่ได้

ควรวางกรอบที่ชัดเจนว่าเนื้อหาที่จะบรรลุลงในแท็บเล็ตคืออะไร สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่