ประชาธิปัตย์ แฉ บ.เสิ่นเจิ้นไทยอนาถา โทรศัพท์ไม่มี-พนักงานคนเดียว

ประชาธิปัตย์ แฉ บ.เสิ่นเจิ้นไทยอนาถา โทรศัพท์ไม่มี-พนักงานคนเดียว

แม้แต่ป้ายชื่อบริษัทก็ยังไม่ได้ติดตั้ง โดยในสำนักงานเป็นห้องโล่งมีอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมแท็บเล็ต เพียง 1 ชุด