กรมทรัพยากร เผยสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทย

กรมทรัพยากร เผยสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผย สถาณการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทยปี 2560 กลุ่มหาดสงขลาโดนกัดเซาะมากที่สุด ขณะเดียวกัน เดินหน้าแก้ไขปัญหา ผุด 4 แนวทาง 3 มาตรการ 8 รูปแบบ ลดผลกระทบปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน