คนใช้ตัวจริง ‘งง’ เอาแผงเหล็กกั้น แก้ปัญหา จยย.วิ่งทางจักรยาน

คนใช้ตัวจริง ‘งง’ เอาแผงเหล็กกั้น แก้ปัญหา จยย.วิ่งทางจักรยาน

ผู้ขี่รถจักรยานตั้งคำถาม หน่วยงานแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางรถจักรยานด้วยการนำแผงเหล็กมากั้น