ชลประทาน ยัน แผ่นดินไหวที่พะเยา ไม่มีผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ชลประทาน ยัน แผ่นดินไหวที่พะเยา ไม่มีผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ชลประทาน ยืนยัน แผ่นดินไหวศูนย์กลางบริเวณอำเภอเมืองพะเยาช่วงสายวันนี้ ไม่มีผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ