จนท.เซ็ง! พบแมวบ้านถูกทิ้งในป่าเขาใหญ่ ฉะเจ้าของไม่มีปัญญาอย่าเลี้ยง

จนท.เซ็ง! พบแมวบ้านถูกทิ้งในป่าเขาใหญ่ ฉะเจ้าของไม่มีปัญญาอย่าเลี้ยง

เพจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โพสต์ข้อความเตือนสติอย่าริเอาสัตว์เลี้ยงไปทิ้งไว้ในป่า เพราะไร้ประโยชน์แถมมีแต่โทษหากมีเชื้อโรคติดไปด้วย แนะหากไม่มีปัญญาอย่าเลี้ยง