จ.แพร่ เตือนชาวบ้านริมแม่น้ำยม เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

จ.แพร่ เตือนชาวบ้านริมแม่น้ำยม เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอเมืองแพร่ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยมให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง

นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำคลายร้อน เที่ยวชมแก่งหลวงแม่น้ำยม

นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำคลายร้อน เที่ยวชมแก่งหลวงแม่น้ำยม

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แห่เล่นน้ำคลายร้อนแก่งหลวงแม่น้ำยม บริเวณตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา