ทางเดินริมน้ำเจ้าพระยา เพื่อประโยชน์อย่างคุ้มค่า?

ทางเดินริมน้ำเจ้าพระยา เพื่อประโยชน์อย่างคุ้มค่า?

สร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างคุ้มค่าจริงหรือ ทำไมถึงมีหลายฝ่ายชี้ให้คิดทบทวนรูปแบบ?

ในหลวงเสด็จ รพ.ศิริราชปิยมหาราชฯ ทอดพระเนตรเจ้าพระยา

ในหลวงเสด็จ รพ.ศิริราชปิยมหาราชฯ ทอดพระเนตรเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ เปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง