แรดอินเดียตัวเดียวในไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่

แรดอินเดียตัวเดียวในไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่

แรดอินเดียตัวเดียวในไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมให้อาหารแรดแบบขันโตก ให้กับเจ้ากาลิ แรดอินเดียเพศเมีย อายุ 33 ปี ที่มีอยู่ตัวเดียวในประเทศไทย เนื่องจากเมื่อวานนี้ (22 ก.ย.) เป็นวันแรดโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการตระหนักถึงการลดจำนวนลงของแรดสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการลักลอบล่า เพื่อนำนอของแรดไปขายในรูปแบบของเครื่องประดับหรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ …