เหมือนกับในหนัง ! แสงสีม่วงบนท้องฟ้าในฟิลิปปินส์

เหมือนกับในหนัง ! แสงสีม่วงบนท้องฟ้าในฟิลิปปินส์

แสงสีม่วงทะลุผ่านกลุ่มเมฆเหนือท้องฟ้าในฟิลิปปินส์ ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณืดังกล่าว