ไปรษณีย์ไทย จัดทำแสตมป์ ‘ASEAN POST’ เริ่มจำหน่ายวันนี้

ไปรษณีย์ไทย จัดทำแสตมป์ ‘ASEAN POST’ เริ่มจำหน่ายวันนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์ ASEAN POST นำเสนอชุดไทยจักรพรรดิ-ราชปะแตน งามสง่าเฉิดฉาย 500,000 ดวง เริ่มจำหน่ายวันนี้วันแรก