ผู้ค้า-ผู้ใช้ ‘แอลพีจี’ เตรียมยื่นหนังสือค้านรัฐเก็บภาษีเท่าน้ำมัน

ผู้ค้า-ผู้ใช้ ‘แอลพีจี’ เตรียมยื่นหนังสือค้านรัฐเก็บภาษีเท่าน้ำมัน

ผู้ค้า-ผู้ใช้ ก๊าซแอลพีจี เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านรัฐเก็บภาษีเท่าน้ำมัน ภาษีป้ายทะเบียบ ภาษีอุปกรณ์ติดตั้งถัง