โผล่อีก!! พบข้าราชการเอี่ยวทุจริตกองทุนเสมาฯ เพิ่ม 24 ราย

โผล่อีก!! พบข้าราชการเอี่ยวทุจริตกองทุนเสมาฯ เพิ่ม 24 ราย

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตเงิน กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต สรุปผลการตรวจสอบ พบข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมเป็น 25 ราย ยอดทุจริต 77 ล้านบาท