สั่งย้าย!! ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

สั่งย้าย!! ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

สั่งย้าย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ไปเป็นนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เปิดทาง สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง