เห็นชอบสร้างคู่ขนานลอยฟ้าต่อขยายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

เห็นชอบสร้างคู่ขนานลอยฟ้าต่อขยายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางคู่ขนาดลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีปิ่นเกล้า- นครชัยศรี และโครงการทางหลวงพิเศษกระทู้ – ป่าตอง