กสอ. ปั้นนักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ต่อยอดแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม

กสอ. ปั้นนักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ต่อยอดแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โชว์ผลงานพัฒนานักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ “บ้านถั่วลิสง” ต้นแบบความสำเร็จนักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ต่อยอดธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มปีละกว่า 4 – 5 ล้านบาท