ม.เกษตรฯ คัดค้านการสร้างทางด่วนผ่ากลางเมือง

ม.เกษตรฯ คัดค้านการสร้างทางด่วนผ่ากลางเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ย้ำจุดยืนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้ยกเลิกโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ หลังเล็งเห็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางรางขนาดเบา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล