ป.ป.ช.ลุยสอบโครงการรัฐบาล หากพบทุจริตลงมติยับยั้งโครงการได้

ป.ป.ช.ลุยสอบโครงการรัฐบาล หากพบทุจริตลงมติยับยั้งโครงการได้

ป.ป.ช.เดินหน้าตรวจสอบโครงการของรัฐบาล ป้องกันปัญหาทุจริต พร้อมยืนยันหากพบมีความเสี่ยงทุจริต สามารถลงมติเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ให้ยับยั้งโครงการดังกล่าวไว้ก่อนได้

ชาวชัยนาทแห่ใช้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ส่วนใหญ่ใช้ทีเดียวหมดวงเงิน

ชาวชัยนาทแห่ใช้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ส่วนใหญ่ใช้ทีเดียวหมดวงเงิน

ชาวบ้านใน จ.ชัยนาท แห่ใช้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ส่วนใหญ่ใช้ทีเดียวหมดวงเงิน ชี้เป็นโครงการที่ดีนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง