สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 19/03/2563 | 14.26 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 19/03/2563 | 14.26 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 60 ราย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 213-272) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 🔸 กลุ่มที่…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 33 ราย (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) 🔸 กลุ่มแรก : กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 15/03/2563 | 13.21 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 15/03/2563 | 13.21 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 32 ราย (กลุ่มเมื่อวาน 36 ราย ที่เฝ้าติดตาม) แบ่งออกเป็นกลุ่ม ▪️ กลุ่มในผับ…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 14/03/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 14/03/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 7 ราย ▪️ กลุ่มที่ไปสังสรรค์ในผับ รายที่ 1 ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 76)…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 13/03/2563 | 11.00 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 13/03/2563 | 11.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในไทย เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 5 ราย (เป็นการป่วยแบบกลุ่ม) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 12/03/2563 | 10.53 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 12/03/2563 | 10.53 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ในไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 11 ราย จาก 15 ราย ▪️ เล่าเหตุการณ์เมื่อประมาณปลายเดือน ก.พ. 2563▪️ นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 10/03/2563 | 11.00 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 10/03/2563 | 11.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ในไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย มีความเกี่ยวข้องประเทศอิตาลี รายที่ 51 เป็นหญิงไทย อายุ 41 ปี ไม่มีประวัติไปต่างประเทศแต่ว่ามีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยชายไทย…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 09/03/2563 | 11.20 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 09/03/2563 | 11.20 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ในไทย รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 33 ราย (ส่วนใหญ่หายเองไม่ได้รับยาต้านไวรัส) รวมรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 16 ราย+มีผู้ป่วยค่อนข้างอาการหนัก 1 ราย รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 08/03/2563 | 11.50 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 08/03/2563 | 11.50 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ในไทย ผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 33 ราย รวมรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 07/03/2563 | 11.05 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 07/03/2563 | 11.05 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สถานการณ์ในไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นกลุ่มเดียวกับเคสก่อนหน้า 2 ราย ที่กลับมาจากอิตาลี ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทางเจ้าหน้าที่ติดตาม รายแรก ชายไทย อายุ 40…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 06/03/2563 | 14.13 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 06/03/2563 | 14.13 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ในไทย พบผู้ป่วยเพิ่มใหม่ 1 ราย เป็นชาวอังกฤษบินตรงจากกรุงลอนดอน แวะมาที่ฮ่องกง 7-8 ชั่วโมงแล้วเดินทางมาไทย ตอนนี้รักษาที่สถาบันโรคทรวงอก รวมรักษาหายแล้วกลับบ้าน 31 ราย…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 04/03/2563 | 10.53 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 04/03/2563 | 10.53 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ในไทย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 ของโลก รวมรักษาหายแล้วกลับบ้าน 31 ราย รวมรักษาในโรงพยาบาล 11 ราย รวมเสียชีวิต 1…

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 03/03/2563 | 11.00 น.

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 03/03/2563 | 11.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📌 สถานการณ์ผู้ป่วยในไทย วันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รวมผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 11 ราย รวมเสียชีวิต 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติม รวมผู้ป่วยสะสม 43 ราย…