MThai พา ลุย คุ้ย เจาะ! ห้องควบคุม “ศูนย์พิทักษ์สันติ” (สอบ) ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆ่าชายแดนใต้

MThai พา ลุย คุ้ย เจาะ! ห้องควบคุม “ศูนย์พิทักษ์สันติ” (สอบ) ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆ่าชายแดนใต้

เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด