ครูเกษียณ ทุ่มเงินส่วนตัว เปิดศูนย์เรียนรู้โปสเตอร์หนังไทยกว่า 400เรื่อง

ครูเกษียณ ทุ่มเงินส่วนตัว เปิดศูนย์เรียนรู้โปสเตอร์หนังไทยกว่า 400เรื่อง

ครูเกษียณ ชาว จ.ชัยนาท ทุ่มเงินส่วนเปิดศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมโปสเตอร์หนังไทยกว่า 400เรื่อง