โรคกุ้งตายด่วน ระบาดหนัก ไทยเสี่ยงถูกแบน

โรคกุ้งตายด่วน ระบาดหนัก ไทยเสี่ยงถูกแบน

เผย สหรัฐ เตรียมออกกฎหมายห้ามนําเข้ากุ้งจากประเทศที่มีการระบาดของโรค EMS พาณิชย์ ระบุไทยต้องเร่งแกไข เพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง