แพทย์ชี้ “โรคด่างขาว” ไม่ใช่โรคติดต่อ ควรเข้าใจและให้กำลังใจผู้ป่วย

แพทย์ชี้ “โรคด่างขาว” ไม่ใช่โรคติดต่อ ควรเข้าใจและให้กำลังใจผู้ป่วย

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้ “โรคด่างขาว” ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยด้านจิตใจและความสวยงาม ผู้ป่วยมักมีความกังวลเนื่องจากการรักษาได้ผลตอบสนองช้า แนะควรเข้าใจและให้กำลังใจผู้ป่วย