ม.หอการค้าฯ จับมือ รพ.พญาไท-เปาโล พัฒนาหลักสูตร 4D เรียนรู้ผ่านระบบ Hybrid learning platform

ม.หอการค้าฯ จับมือ รพ.พญาไท-เปาโล พัฒนาหลักสูตร 4D เรียนรู้ผ่านระบบ Hybrid learning platform

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พัฒนาหลักสูตร 4D ที่มีการเรียนรู้ผ่านระบบ Hybrid learning platform