โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาทำเก๋ แต่งชุดไทยให้หนูน้อยแรกเกิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาทำเก๋ แต่งชุดไทยให้หนูน้อยแรกเกิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาทำเก๋ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่งชุดไทยให้หนูน้อยแรกเกิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์