ดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบาน!  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

ดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบาน! โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

ดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน บรรยากาศสนุกสนานคึกคัก