‘จาตุรนต์’ แนะ ใช้สูตร 3-3 3-3 ปรับ ‘โรดแมป’-‘ร่างรธน.’

‘จาตุรนต์’ แนะ ใช้สูตร 3-3 3-3 ปรับ ‘โรดแมป’-‘ร่างรธน.’

‘จาตุรนต์’ พอใจ รัฐบาลย่นระยะเวลา “ร่างรัฐธรรมนูญ” ใหม่ แนะ ใช้สูตร 3-3 3-3 หรือ 1ปี ปรับโรดแมป ถาม หากร่างฯไม่ผ่านประชามติ จะทำอย่างไร?

เพื่อไทยขอใช้ รัฐธรรมนูญปี50 ทำตามโรดแมปก่อน

เพื่อไทยขอใช้ รัฐธรรมนูญปี50 ทำตามโรดแมปก่อน

“อำนวย” เสนอนำรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ใช้จัดการเลือกตั้งตามโรดแมป คสช. เรียกความเชื่อมั่นต่างชาติ โดยให้ กมธ.ยกร่างฯ จัดทำ รธน.ใหม่ ต่อไปจนเสร็จ และให้ สนช. – สปช. ทำหน้าที่ ส.ว.