องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดงานเสวนา “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในประเทศไทย”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดงานเสวนา “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในประเทศไทย”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดงานเสวนา “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนใน การบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีสินบน Rolls Royce”