‘พรรคพลังประชารัฐ’ เปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ แสดงถึงความกลมเกลียว

‘พรรคพลังประชารัฐ’ เปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ แสดงถึงความกลมเกลียว

วันนี้พรรคพลังประชารัฐ ประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค มีการเสนอเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ครั้งที่ 3 มีการขยับตัวอักษร ‘พรรคพลังประชารัฐ’ เข้ามาอยู่ในวงกลมทั้งหมด