ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกโลก

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกโลก

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาโลกและอวกาศ