ครูชาวกาน่า วาดหน้าจอคอมพิวเตอร์บนกระดานดำ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

ครูชาวกาน่า วาดหน้าจอคอมพิวเตอร์บนกระดานดำ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

โอวูระ ควาดโว (Owura Kwadwo) ครูชาวกาน่า ใช้ชอล์กวาดภาพจอคอมพิวเตอร์บนกระดานดำ เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียน