แอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดใช้บริการฟรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดใช้บริการฟรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้โดยสาร เปิดใช้บริการฟรี วันที่ 31 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม