PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรคน ‘ใช้ไฟฟรี’ ไม่เกิน 230 บาท

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรคน ‘ใช้ไฟฟรี’ ไม่เกิน 230 บาท

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562

กฟน. เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

กฟน. เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

เพื่อเป็นการเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กฟน. จึงเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 (ผู้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนครั้งแรกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562)…