ฮือฮา! พบไก่โต้งแสนรู้ ในวัดดังที่ชลบุรี ก่อนถูกยกเป็นขวัญใจของชาวบ้าน

ฮือฮา! พบไก่โต้งแสนรู้ ในวัดดังที่ชลบุรี ก่อนถูกยกเป็นขวัญใจของชาวบ้าน

ทึ่ง! เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส เลี้ยงไก่ให้เชื่องแสนรู้ ก่อนเป็นขวัญใจผู้มาทำบุญพากันถ่ายรูปลงโซเชียล

ฮือฮา! ไก่แสนรู้ ตามติดเจ้าของทุกฝีก้าว พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนใกล้ชิด

ฮือฮา! ไก่แสนรู้ ตามติดเจ้าของทุกฝีก้าว พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนใกล้ชิด

“ไก่โร๊ด” ไก่แสนรู้ ตามติดเจ้าของทุกฝีก้าว พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนใกล้ชิด สร้างความเอ็นดูแก่ผู้พบเห็น