สุดยอดรายได้เสริม! ชาวโคราชแหย่ ‘ไข่มดแดง’ ขาย ราคาดีกิโลกรัมละ 600 บาท

สุดยอดรายได้เสริม! ชาวโคราชแหย่ ‘ไข่มดแดง’ ขาย ราคาดีกิโลกรัมละ 600 บาท

ชาวโคราช พาครอบครัวออกหาแหย่ไข่มดแดงขายสร้างรายได้เสริมช่วงเว้นจากทำนา พบมีราคาดี กก.ละ 600 บาท

ชาวบ้านหาไข่มดแดงขาย สร้างรายได้วันละ 800 บาท

ชาวบ้านหาไข่มดแดงขาย สร้างรายได้วันละ 800 บาท

ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ออกหาไข่มดแดง เพื่อนำไปขายตามตลาดสร้างรายได้สูงสุดวันละ 800บาท หลังจากในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถทำนาได้