รองนายกฯ เผยความร่วมมือสร้างทางรถไฟ ไทย-จีน ปลายปีนี้

รองนายกฯ เผยความร่วมมือสร้างทางรถไฟ ไทย-จีน ปลายปีนี้

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความร่วมมือ เส้นทางรถไฟจาก จีน-ไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบการขนส่ง

กห.เผยจีนขอยกระดับฝึกร่วมทหารอากาศ-เรือ

กห.เผยจีนขอยกระดับฝึกร่วมทหารอากาศ-เรือ

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย จีนขอยกระดับฝึกร่วมทหารอากาศ-เรือ ย้ำ สัมพันธ์แน่นแฟ้น ขณะไทยขอให้สนับสนุนเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนต่าง ๆ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

ทูตจีนเข้าพบ ‘ประจิน’ หารือสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ

“พล.อ.อ.ประจิน” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เร่งกระตุ้นความสัมพันธ์การค้า 2 ประเทศ เชื่อ “ไทย-จีน” ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น