ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เอาจริง!! ใครไม่ใส่หน้ากากปรับไม่เกิน 2 หมื่น

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เอาจริง!! ใครไม่ใส่หน้ากากปรับไม่เกิน 2 หมื่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหนังสือประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวมหน้ากาก (ฉบับที่ 5) เนื่องจากพบว่าประชาชนในจังหวัด จำนวนมากไม่สวมหน้ากาก ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท