กระทรวงพาณิชย์ แนะ เกษตรกรใช้ “ไม้ยืนต้น” ค้ำประกันขอสินเชื่อได้

กระทรวงพาณิชย์ แนะ เกษตรกรใช้ “ไม้ยืนต้น” ค้ำประกันขอสินเชื่อได้

กระทรวงพาณิชย์ แนะนำเกษตรกรใช้ “ไม้ยืนต้น” ค้ำประกันขอสินเชื่อ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ได้ เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. และ เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้