ไร้มารยาท ! หนุ่มขึ้นเครื่องบิน แต่ดันเจอคนไทยด้วยกัน ยื่นเท้าพาดบนที่วางแขน

ไร้มารยาท ! หนุ่มขึ้นเครื่องบิน แต่ดันเจอคนไทยด้วยกัน ยื่นเท้าพาดบนที่วางแขน

ไร้มารยาท ! หนุ่มสุดเซ็ง ขึ้นเครื่องบินแต่ดันเจอคนไทยด้วยกัน ยื่นเท้ามาพาดบนที่วางแขน ซ้ำพอเตือนเจอตอกกลับ “ก็ไม่ได้โดนคุณนี่ค่ะ”